SLs pendeltågsdepå, Södertälje SLs pendeltågsdepå, Södertälje, Södertälje, BTH Bygg AB

SLs pendeltågsdepå, Södertälje

VVS kraft har genomfört två spännande uppdrag från BTH Bygg. Båda uppdragen gäller Södertäljedepån, SLs pendeltågsdepå. Uppdrag ett gällde ombyggnation av serviceenhet. Uppdrag två gällde installation av avisningsanläggning.

Södertäljedepån stod klar 2009 och är på 25.000 kvm med plats för 16 moderna tåg av modell X60. Depån är utrustad med den senaste tekniken för tvätt, klottersanering och renhållning. Depån har strikta miljökrav med bl a solceller installerade på taket för att minska energibehovet.

Uppdrag ett innebar anpassning av installationer i samband med ombyggnation av traverser i serviceenheten. Bl a installerades en pelarlyft får att t ex kunna byta hjulaxlar på tågen. Installationer för vatten, glykol, olja, spolarvätska och allt annat som behövs i depån drogs fram. Uppdraget var installationstätt och annorlunda för våra medarbetare mot den normala vardagslunken.

Uppdrag två gällde en avisningsanläggning. Det finns en befintlig tågtvätt där det är fullt möjligt att köra in ett halvt tågsätt. Pendeltågen är under vintern utsatta för snö och is. Nu tillfördes tågtvätten ett ångsystem för vanligt vatten för avisning av tågsätt. Allt är miljövänligt och det förbrukade vattnet återanvänds via olika pumpar. VVS-Kraft genomför värme- och vatteninstallationerna till avisningsanläggningen. Uppdraget stod klart vårvintern 2014.

-Det fungerar utmärkt att arbeta med VVS-Kraft. De håller sina tider och de håller sin budget. Jag får verkligen den leverans jag beställt. När jag arbetade på Skanska så jobbade jag också med VVS-Kraft och det fungerade lika bra då som nu.

Karime Malmros, affärschef, BTH-Bygg.

– BTH-Bygg har strukturerade och erfarna byggledare. Det är väl insatta i vårt arbete och vet vilka problem som kan uppstå. Är det något problem så löser vi det tillsammans omgående. Det är ett bra samarbete tycker jag.

Johan Höglund, projektledare, VVS-Kraft.

Byggherre – SL

Beställare – BTH Bygg AB