Orgelpipan 7, Mäster Samuelsgatan Orgelpipan 7, Mäster Samuelsgatan, Stockholm, Hufvudstaden

Orgelpipan 7, Mäster Samuelsgatan

Stor uppgradering av fastighetens kylcentraler.

Fastigheten Orgelpipan 7 på Mäster Samuelsgatan ger ett monumentalt intryck där det sträcker sig över hela kvarteret på över 40 000 kvm. Fastigheten byggdes mellan 1961 och 1964 och är idag en av Stockholms viktigaste kontors- och affärshus.  Under fastigheten ligger Continentalgaraget med plats för över fyrahundra bilar.

Hufvudstaden som äger och ansvarar för drift och skötsel av fastigheten har gav VVS-Kraft i uppdrag att uppgradera bl a fastighetens kylcentraler. De gamla kylmaskinerna var ålderstigna och därför installerades en ny fjärrkylcentral tillsammans med nya stammar, kyla, vatten och avlopp genom hela huset. En komplicerade inskärning gjordes mot befintligt fläktrum. Hela projektet har genomförts utan några inskränkningar eller problem för hyresgästerna. Projektet är installerat och driftsättning klar.

– Projektet har varit stort och till viss del komplicerat. Tidsfaktorn helt avgörande. Vi månar om våra hyresgäster. De ska alltid vara nöjda. Därför är det viktigt att deras verksamhet inte störs av bullrande arbeten. Mellan åtta på morgonen till sju på kvällen ska det vara tyst. Den uppgiften har VVS-Kraft klarat galant genom att jobba många nätter och helger. Jag har jobbat med VVS-Kraft tidigare och jag är nöjd med deras prestation.

Niklas Engvall, projektledare, Hufvudstaden Fastighetsutveckling

-Hufvudstaden Fastighetsutveckling är en riktigt professionell beställare. Kompetent, insatt och bra på att kommunicera sina önskemål. Samarbetet med Hufvudstaden har fungerat utmärkt tycker jag.

Johan Höglund, projektledare, VVS-Kraft.

Byggherre / Beställare – Hufvudstaden