Personalen
Personalen

Personalen är vår viktigaste tillgång. Vår produktionspersonal genomgår kontinuerlig utbildning inom bland annat Säker Vatten, Heta Arbeten och licenssvetsning. Dessutom har samtliga montörer utbildning och certifikat för att utföra arbeten på hög höjd med hjälp av olika typer av liftar. Naturligtvis har samtliga anställda ID06-legitimation.

Arbetsmiljön är viktig inom företaget. Tillsammans med våra beställare och sidoentreprenörer för vi ständigt en dialog kring hur vi kan skapa en säkrare och attraktivare arbetsplats. Inom personalen finns utbildade skyddsombud. Vi sätter stort värde i att våra medarbetare har rätt utrustning och hjälpmedel för att klara av de egna arbetuppgifterna och därmed kunna utföra sitt arbete på rätt sätt utan att skada sig.

Vi arbetar med mottot ”rätt man på rätt plats”. Vår personalstyrka är ett sammansvetsat team där alla har en viktig funktion. En bra blandning av erfarenhet och ny kunskap innebär en bra dynamik i personalstyrkan. Vi är mycket måna om att våra medarbetare skall vara oss trogna och försöker på alla sätt vara marknadsledande som en attraktiv arbetsgivare. Öppenhet, delaktighet och möjlighet till personlig utveckling är självklarheter inom VVS-KRAFT Teknikservice. Det är dessutom vår fasta övertygelse att glada medarbetare gör ett bra jobb.