Vi följer arbetsmiljölagen genom att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete på varje ny arbetsplats.

Målsättningen för arbetsmiljöarbetet är:

– Att skapa en fysisk, psykisk och och social sund och utvecklade arbetsplats för alla medarbetare.

– Att genom en levande dialog kring arbetsmiljöfrågorna på våra arbetsplatser ge förutsättningar för en nollvision där såväl fysisk som psykisk skada helt uteblir.

– Att stimulera medarbetare genom friskvårdsbidrag och återkommande hälsokontroller att ta sitt eget hälsoansvar till ett sundare leverne.