Vår ambition är att fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar inom segmentet ”större VS/Kyl – entreprenader” men också att växa på servicesidan. Vi behärskar alla typer av entreprenadformer och strävar efter ett fördjupat samarbete med våra beställare – gärna via samverkansentreprenader eller ramavtal.

Ett kvalificerat engagemang är vår ledstjärna

VVS-KRAFT Teknikservice AB välkomnar ett fördjupat samarbete med professionella beställare som exempelvis större byggentreprenörer, fastighetsägare, projektledningsföretag, kommunala och statliga fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Avtalskunder kommer alltid ges bästa möjliga service. Vi ställer gärna hela vår kunskapsbank till ert förfogande för att genomföra projekten på bästa möjliga sätt. I VVS-KRAFT Teknikservice förväntas alla medarbetare ta mycket ansvar och vi är stolta över det engagemang och den entusiasmen som våra medarbetare visar upp – varje dag!

VVS-Kraft har alltid en hög ambitionsnivå

Företaget är certifierat enligt Säker Vatten, Heta Arbeten och olika svetslicenser. Samtlig produktionspersonal förnyar sin Säker Vatten-legitimation var femte år.

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna.