VVS Krafts uppdrag Sergelgatan växer
Sergelgatan i Stockholm är en av Sverige äldsta och mest kända gågator. Nu står fastigheterna längs gatan under omfattande renovering.

VVS Krafts uppdrag Sergelgatan växer

Instalcobolaget VVS Kraft kommer under våren att avsluta första etappen av Vasakronans projekt Sergelgatan 1 i centrala Stockholm. Nu är det klart att VVS Kraft också får etapp två i projektet vilket innebär ytterligare ett års arbete.

Sergelgatan är en av Sverige första och mest kända gågator. Under flera år har det pågått en utveckling och modernisering av fastigheterna längs gatan och runt Sergels torg och Brunkebergstorg. Det är en av de mest omfattande stadsutvecklingsprojekten sedan Stockholms nuvarande city byggdes för över 50 år sedan.

VVS Kraft har åt Vasakronan gjort basinstallationer av VS vid Sergelgatan 1 etapp 1 och nu ska även etapp 2 inledas. I fastigheten rivs samtliga ytor ut fullständigt och VVS Kraft byter alla installationer – värme, kyla, vatten, avlopp och dagvattensystem. Första etappen har pågått under 2020 och andra etappen ska pågå under 2021.

- Det är väldigt mycket ytterligare projekt som kommer att pågå samtidigt i fastigheten då hyresgästanpassningar av alla publika ytor skall utföras. Tidssamordningen är gigantisk då olika ytor skall tas i drift vid olika tidpunkter så att affärsverksamhet kan startas upp succesivt. Vi har under en lång tid samarbetat med Vasakronan vid många projekt med gott resultat och är stolta att vi får fortsatt förtroende i detta spännande stadsutvecklingsprojekt, säger Jerry Hellund, tf vd på VVS Kraft.

Fastigheten Sergelgatan 1 innehåller butiker, restauranger och kontor och hela projektet ska vara färdigställt 2022.