”VVS Kraft får högsta betyg av mig!”

”VVS Kraft får högsta betyg av mig!”

Ett av VVS Krafts större projekt har nu tagit slut. Löwenströmskas ordervärdet låg på 60 miljoner kronor och projektet som helhet omfattade 36 000 kvm. Starten var ett samverkansavtal där VVS Kraft ansvarade för den pågående upprustningen av de tekniska systemen i Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

VVS Kraft har demonterat allt gammalt och installerat nytt, bl a för medicinska gaser.

Locum som är både byggherre och beställare har varje halvår genomfört en kvalitetsutvärdering som är kopplat till VVS Krafts och andra entreprenörers samverkansbonus. Tröskelvärdet för att bonus ska utfalla är 60&. VVS Krafts snitt låg på 97%!

– Jag har varit med under de fyra år projektet pågått och VVS Kraft får högsta betyg av mig. Ett klockrent utförande och bemötande genom hela projektet. Det här var ett samverkansprojekt där de samverkade bäst av alla. Kreativa, noggranna och alltid med ett trevligt bemötande. Jag jobbar gärna med VVS Kraft igen, säger Anders Falk, Produktionschef, Ebab i Stockholm AB

– VVS Kraft har varit väldigt engagerade i uppdraget och allt har fungerat riktigt bra. VVS Kraft håller ordning och reda, de har kontroll på alla papper och de levererar det de ska i tid. Ett sådant här samverkansavtal kräver att vi löser problem tillsammans och håller en bra och tydlig kommunikation. Det har fungerat kanonbra med VVS Kraft, säger Renee Luttinen, installationssamordnare, Ebab.

– En av anledningarna till framgången är att vi valde att ha ungefär samma organisation på plats under alla år och fick därmed en bra kontinuitet och driv i uppdraget. Sedan måste jag säga att vi har haft en bra beställare och projektledning genom alla åren och jag hoppas vi möts igen, säger Ola Klockarås, VD på VVS Kraft