VVS Kraft är nu en del av Instalco!

VVS Kraft är nu en del av Instalco!

Sedan första Mars är VVS Kraft en del av Instalco. Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. De ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

För VVS Kraft är det här ytterligare ett steg i utvecklingen av ett företag som redan innan var framgångsrikt. VVS Kraft har i alla år varit ett lönsamt företag som erbjudit sina uppdragsgivare hög kompetens och rätt kvalitet i utförandet tillsammans med leveransprecision. Nu tillkommer ekonomiska muskler, bättre pris på inköp samt att de kan ta del av de möjligheter Instalco erbjuder sina företag. T ex internutbildningar i form av Instalcoskolan som finns på tre olika nivåer: ledning, projektledning samt lagbasnivå.

Vi kommer att arbeta precis som tidigare. Men nu vågar vi också ta de större uppdragen. I Stockholm finns det fem Instalcobolag som samarbetar. Det stora problemet för hela branschen är brist på kompetent personal. Vi går bra, har många intressanta uppdrag och kommer kunna låna in lite folk från andra Instalcobolag i Stockholm vid behov. En annan sak som jag ser som intressant är erfarenhetsutbytet företag emellan. I höst genomförs olika seminarier med olika inriktningar beroende på ansvarsområde, vd, projektledare m m. Jag känner att det här kommer bli bra och tillföra VVS Kraft - extra kraft!

Säger Ola Klockarås, vd på VVS Kraft.

Instalco omsätter 3 miljarder och har 1 800 medarbetare i ett 40-tal bolag i Norden