Hyresgästanpassning i Arkaden

Hyresgästanpassning i Arkaden

VVS Kraft arbetar just nu med en hyresgästanpassning i en av Tobin Properties skapelser i Sundbyberg. Fastigheten har 68 lägenheter. VVS Kraft uppdrag är att hyresgästanpassa en lokal i marknivå för att den ska fungera för restaurang/café-verksamhet. I uppdraget ingår bl a att installera fettavskiljare, pumpstation, dra nya vattenstråk, tappvattenvärmeväxlare, nya återkylningsmaskiner samt ozonbehandling och ridåvärmare.

– Vi är vana vid installationer i restaurang och storköksmiljöer. Det är lite speciellt men som vanligt gäller det att vara noggrann och se till att hålla rätt kvalitet på varje installation, säger Johan Höglund, projektledare.